Özgeçmiş
Kişisel Bilgiler
Uzmanlık Alanları
Akademik Yayınlar
Mesleki Kurslar ve Kongreler

Akademik Yayınlar


Kongre  Konuşmaları:  

 1. Koruyucu  Kadın  Sağlığı: Menopoz  Öncesi  ve  Sonrası.  Sağlık  ve  Psikoloji  Sempozyumu, Fatih  Üniversitesi, 6-7  Aralık, İstanbul, 2012.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. “Postmenopusal homocysteine, vitamin B12, folate levels and bone metabolism: A focus on fractures”, sayfa 91-100, Nutrition and Diet in Menopause, Editör: Hollins Martin CJ, Watson RR, Preedey VR, Springer, 2013
 2. “Kronik pelvik ağrıda patogenez ve nörobiyoloji”, sayfa 17-28, Kronik Pelvik Ağrı (Multidisipliner Yaklaşım), Editör: Prof.Dr.Engin Oral, Doç.Dr. A. Taner Usta, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016.                                       
Akademik Yayınlar :
 1. B. Haliloğlu  Peker, E. İlter, H.  Peker, A. Çelik, A.Gürsoy, O. Günaldı, I. Çoban. "Laparoscopic  sacrohysteropexy  in  a  12  weeks  pregnant  woman"  Journal  of  Minimally  Invasive  Gynecology,  2018.01.35  İn  press.
 2. B. Haliloglu, H. Peker, E. Ilter, A. Celik, M. Kucukasci, S. Bozkurt, “Fluid intake and voiding parameters in asymptomatic Turkish women” Int Urogyn Journal, 23, 791-795 (2012).
 3. Haliloğlu  B, Benli  Aksungar  F, İlter  E, Peker  H, Temelli  Akın  F, Özekici  Ü.  Relationship  between  bone  mineral  density, bone  turnover  markers  and  homocysteine, folate  and  vitamin  B12  levels  in  postmenopausal  women. Arch  Gynecol  Obstet  2010; 281. 663-668.
 4. Haliloğlu  B, Karateke  A, Coksuer  H, Peker  H, Cam  C. The  role  of  urethral  hypermobility  and  intrinsic  sphincteric  deficiency  on  the  outcome  of  transobturator  tape  procedure: a  prospective  study  with  2-year  follow-up. Int  Urogynecol  J 2010; 21. 173-178.
 5. Haliloğlu  B, Benli  Aksungar  F, İlter  E, Temelli  Akın  F, Mutlu  N, Peker  H, Özden  S. Serotonin  dilemma  in  postmenopausal  women: Is  it  low  or  high?  Maturitas  2008; 60 (2). 148-152.
 6. Haliloğlu  B, Şahin  K.F, Peker  H, Gürbüz A, Koca  I. İzole  oligohidramnios  İndüksiyon  uygulanan  term  gebeliklerde  perinatal sonuçları etkiler mi? Türk  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Derneği  Dergisi.2008; 5(2). 89-93.
 7. Haliloğlu  B, Şahin  K.F, Gürbüz A, Peker H. Üçüncü trimester maternal  total protein, albümin  ve  hemoglobin  seviyelerinin  doğum kilosuna etkisi. Türk Jinekoloji  ve  Obstetrik  Derneği  Dergisi. 2007;  4(4) .254-258.
 8. Haliloğlu  B, Şahin  K.F, Demirbaşoğlu  S, Bozoklu  Ö, Haliloğlu  B, Peker  H.28-34. Gestasyonel  haftadaki  Ağır  Preeklamptik  Anne  İnfantlarının  Neonatal Prognozları. Kocatepe  Tıp  Dergisi. 2005; 6(3). 35-39.
 9. Şahinoğlu  Z, Peker  H, Etker  Ş, Celayir  A, Cesur  S. Difficulties  in  Perinatal   Diagnosis  of   Fetal  Thoracic  Foregut  Cysts: Report  of  two  cases. Journal  of  Obstetric  and  Gynecology  2005;25(2). 211-214.
 10. Peker  H, Gürbüz  A, Gedikbaşı  A, Mengüllüoğlu  M, Karateke  A. Ektopik     Gebelik: 225  Olgunun  İncelenmesi. Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni. 2005; 36(3).105-110.
 11. Peker  H, Günaydın  S, Arık  H. Preeklampside  Koagülasyon  Testlerinin  Değeri.       PTT  Hastanesi  Tıp  Dergisi  2003; 25(2). 76-81.
 12. Gedikbaşı A, Gürbüz A, Peker H, Karateke A. Kornual  Gebelik. 3  Olgu  Sunumu. Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni  2003; 34(3). 21-23.
 13. Şahinoğlu  Z, Uludoğan  M, Peker  H. Reversed  diastolic  flow  in  the  middle Cerebral  artery: its  clinical  value  in  fetal  growth  restriction. Prenatal  Diagnosis    2003; 23(10). 865-866.
 14. Mengüllüoğlu  M, Yılmaz  U, Peker  H. Term  gebelerdeki  Doğum  İndüksiyonu başarısını  göstermede  yeni  bir  marker: ß-hCG. Jinekoloji  Obstetrik  Pediatri  Dergisi (Dergi  yayın  kurulu  tarafından  makalenin  yayınlanması  kabul  edildi).
 15. Yılmaz  U, Peker  H, Zati  A, Baştürk  Ş, Altuntaş  L, Karateke  A. Gebeliğin Hipertansif  Hastalıklarında  Serum  Ürik  Asit  Seviyelerinin Önemi. Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni  2003; 34(1). 19-25.
 16. Peker  H, Özden  S, Dayıcıoğlu  V. Gebelik  Nedenli  Hipertansiyon  Olgularında Glikoz  İntoleransı. Kadın  Doğum  Dergisi  2002; 1(2): 114-118.
 17. Zehir  K, Peker  H, Başaran  T, Dayıcıoğlu  V, Bilgiç  R. Endometrial  Stromal  Sarkom: Olgu  Sunumu. Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni  2002; 33(3). 23-25.
 18. Peker  H, Başaran  T, Zehir  K, Usta  S.S, Dayıcıoğlu  V. Rüptüre  Rudimenter  Horn  Gebelik: Olgu  Sunumu. Zeynep  Kamil  Tıp  Bülteni  2002; 33(2). 34-37. 

Bildiriler ve Posterler :

 1. Günaldı  O., Peker  H., Peker  Haliloğlu  B., İlter  E., Çelik  A., Ayan  M. T., Yesevi  N., "Dev  servikal  myom olgusunda, uterin  devaskülarizasyon  sonrası  yapılan  laparoskopik  histerektomi"  16.  Ulusal  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi. 9-13  Mayıs  2018. Antalya. (s 445). 
 2. B. Haliloğlu  Peker, E. İlter, H.  Peker, A. Çelik, A.Gürsoy, O. Günaldı, I. Çoban. "Laparoscopic  sacrohysteropexy  in  a  12  weeks  pregnant  woman"  Endo  Dubai  2018  on  Updates & Innovation  in  Minimally  Invasive  Gynecologic  Surgery. February  1 - 3, MIS  Academy, Mohammed  Bin  Rashid  University  of  Medicine  and  Health  Sciences. Dubai. UAE, 2018  (p 27)
 3. B. Haliloğlu  Peker, H.  Peker., A.Gürsoy, I. Çoban, A. Çelik, E. İlter "Laparoscopic  management  of  a  huge  myoma  located  throughout  the  posterior  uterine  wall"  ESGE  26 th  Annual  Congress. October  18 - 21, Antalya. TURKEY, 2017  (Videos  in  Poster  Area, p  112). 
 4. Ç. Kılıççı, H.  Peker, B. Haliloğlu  Peker, Ç. A. Yayla, A. Eser, A. T. Tayyar. "Uterine  sarcoma  dilemma: 12  years  experience  in  a  tertiary  center"  25th  European  Congress  of  Obstetrics  and  Gynaecology  in  conjunction  with  15th  Congress  of  Turkish  Society  of  Obstetrics  and  Gynaecology  May  17 - 21, Antalya, Turkey, 2017  (p  128)  
 5. A. Gürsoy, H.  Peker, B. Haliloğlu  Peker, A. Çelik, E. İlter, G. Stefanov  Zayakov. " A  rare  case  of  vulvar  hematoma: Sex  toy  injury"   25th  European  Congress  of  Obstetrics  and  Gynaecology  in  conjunction  with  15th  Congress  of  Turkish  Society  of  Obstetrics  and  Gynaecology"  May  17 - 21, Antalya, Turkey, 2017 (pp  268 - 270)  
 6. B. Haliloğlu  Peker, A.Gürsoy, E. İlter, A. Çelik, E. Yücel, S. Bozkurt, U. Özekici, H. Peker.Does  functional  electrical  stimulation  (FES)  increase  cure  rates  in  patients  whom  not  exactly  satisfied  with  anticholinergic  treatment?  MIPS (Mediterranean  İncontinence  and  Pelvic  Floor  Society) II. Annual  Meeting. Novotel  Atria. 26-29  November  2014. Nimes. France.  
 7. B. Haliloğlu  Peker, A.Gürsoy, E. İlter, A. Çelik, E. Yücel, S. Bozkurt, U. Özekici, H. Peker.Long  term  results  of  contasure-needleless  technique  versus  TVT-O  for  the  treatment  of  stress  urinary  incontinence (Video)  MIPS (Mediterranean  İncontinence  and  Pelvic  Floor  Society) II. Annual  Meeting. Novotel  Atria. 26-29  November  2014. Nimes. France.  
 8. Haliloğlu  B, Peker  H, Çelik  A, İlter  E, Küçükaşçı  M, Bozkurt  S, Özekici  Ü. Asemptomatik  Türk    Kadınlarında  Fonksiyonel  Mesane  Kapasitesi, 24-Saatlik  İdrar  Volümü  Ve  İdrar  Yapma  Sıklığı  Üzerine  Etkili  Faktörler. IV.  Ulusal  Ürojinekoloji  Kongresi. S:18  P-7.  21-24  Ekim  2009. İSTANBUL.
 9. Haliloğlu  B, Peker  H, Çelik  A, İlter  E, Yücel  E, Bozkurt  S, Özekici  Ü.     Asemptomatik  Türk    Kadınlarında  Üriner  Günlük  Parametrelerinin  Gece  Ve  Gündüz  Farkı. IV.  Ulusal  Ürojinekoloji  Kongresi. S:19  P-8.  21-24  Ekim  2009. İSTANBUL.
 10. Haliloğlu  B, Peker  H, Çelik  A, Büyükaşçı  M, Bozkurt  S, Özekici  Ü. Asemptomatik  Türk  kadınlarında  idrar  yapma  alışkanlıkları. VII.  Ulusal  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi  S:86  PB:221.  14-19  Mayıs  2009.  KIBRIS.
 11. Haliloğlu  B, Kır  Şahin  F, Gürbüz  A, Peker  H.  Üçüncü  trimester  maternal  total protein, albumin  ve  hemoglobin  seviyelerinin  doğum  kilosuna etkisi.  Türk  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Derneği  Ulusal  Eğitim  Sempozyumu  S:263  PP:075. 25-29  Ekim  2007.ANTALYA.
 12. Haliloğlu  B, İlter  E, Aksungar  Benli  F, Temelli  Akın  F, Mutlu  N, Özden  S, Peker  H.  Postmenopozal  kadınlardaki  Serotonin  İkilemi. Menopoz  Sonrası  Seratonin  Yüksek mi  Düşük mü ?  VII.  Ulusal  IV. Uluslararası  Menopoz & Osteoporoz  Kongresi  P:05. 17-21  Ekim  2007. ANTALYA
 13. Haliloğlu  B, Kır  Şahin  F, Demirbaşoğlu  S, Bozoklu  Ö, Haliloğlu  B, Peker  H. 28-  34.  gestasyonel  haftadaki  ağır  preeklamptik  anne  infantlarının  neonatal  prognozları.  V.  Ulusal  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi. S:107.  16-21  Mayıs  2006. ANTALYA.
 14. Gedikbaşı  A, Gürbüz  A, Peker  H, Karateke A. Kornual  Gebelik: Olgu  Sunumu. Zeynep  Kamil  XXI.  Jineko-Patoloji  Kongresi  11-13 Haziran 2003.  İSTANBUL.
 15. Gürbüz  A, Gedikbaşı  A, Karateke  A, Mengüllüoğlu   M, Peker  H. Hemodinamisi  stabil  olmayan  ektopik  gebelikte  laparoskopik  yaklaşım. V. Türk-Alman  Jinekoloji  Derneği  ve  II. Reproductive  Medicine  Tartışmalı  Konular  ve  Çözümler  Ortak  Kongresi.  16-20  Mayıs  2003. ANTALYA. Artemis  2003; 4(2).137.
 16. Gedikbaşı  A, Gürbüz  A, Karateke  A, Peker  H, Mengüllüoğlu  M. Rüptüre  olmamış  rudimenter  horn  gebeliği: 2  Olgu  Sunumu. V. Türk-Alman  Jinekoloji  Derneği  ve  II. Reproductive  Medicine  Tartışmalı  Konular  ve  Çözümler  Ortak  Kongresi.  16-20  Mayıs  2003.ANTALYA. Artemis  2003;4(2).137.
 17. Yakut  Y, Çetinkaya  T, Peker  H. Hastanemizde  son  beş  yılda  yapılan  tüp  ligasyonlarının  değerlendirilmesi. 3. Uluslararası  Üreme  Sağlığı  ve  Aile  Planlaması  Kongresi. P:216. 20-23  Nisan  2003.  ANKARA.

©2011 Tüm Hakları Yrd. Doç. Dr. Hakan Peker'e aittir
. Ana Sayfa . Özgeçmiş . Basında . Sık Sorulan Sorular . Makaleler . Videolar . Sizden Gelenler . İletişim

SİTENİN AMACI

Değerli Ziyaretçi,

Bu sitenin amacı; hem uzmanlık dalım ile ilgili güncel konularda, hem de kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili tüm konularda etik değerlere saygılı bir şekilde, doğru, dürüst, halkın anlayacağı bir dilde bilgi vermektir.

Sitede, kadın hastalıkları ve doğum ayrıca kadın sağlığı ile ilgili kafanıza takılan tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Mesajlarınızı, önerilerinizi , yorumlarınızı, size veya bebeğinize ait resimlerinizi yayınlanması için Sizden Gelenler bölümüne gönderebilirsiniz.

Sağlıklı günlerde, mutlu yarınlara...
Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Hakan PEKER

 

YASAL UYARI: Sitedeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Sitemiz, kadın hastalıkları ve doğum, ayrıca kadın sağlığı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek amaçlı kurulmuştur. Bu sitedeki tüm yazılar, makaleler, resimler, videolar, sorulan soruların cevapları bilimsel kaynaklar ışığında, hekimin tecrübe,deneyim ve bilgisini sunduğu bölümlerdir. Bu yüzden sitede sunulan bilgiler, ehil olmayan ellerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Site içeriğinin bu şekilde kullanılmasıyla doğacak her türlü sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden her kişi, bu uyarıları kabul etmiş sayılır.

Hekimlik, bilimsel kaynaklar baz alınarak, kişinin yetiştiği ekolün, edindiği tecrübe, deneyim ve görgünün birleşimidir. Bu sitedeki tüm bilgiler de bu durumu yansıtmaktadır. Bu yüzden bazı bilgiler başka doktor tarafından kabul görmeyebilir.

Sitedeki bilgiler baz alınarak, kendi kendine veya uygulama ehliyeti olmayan ya da amatör kişilerce yapılan tanı, tedavi, girişim ve uygulamalardan sitenin hazırlayıcısı sorumlu değildir.

Sitede yer alan tüm bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hakan PEKER tarafından hazırlanmış olup, yasal koruma altındadır. Bilgiler kısmen veya tamamen hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda izinsiz olarak kesinlikle kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal işleme başvurulacaktır.