Jinekolojide Laparoskopi

Laparoskopi, bir  kamera  eşliğinde  karın  bölgesine  yapılan  0.5-1.5  cm’lik  kesilerden  özel  aletlerle  girilerek ameliyat  yapılması  olarak  tanımlanır. Her  branşta  olduğu  gibi  jinekolojide de  laparoskopi  kullanılarak ameliyatlar  kolaylıkla  yapılabilmektedir. Bu  yöntem  ayrıca  hastaların  konforu  arttırmakta, ameliyat  sonrası  ağrı  şikayetini  azaltmakta  ve  hastaların  günlük  yaşamlarına  en  kısa  sürede  dönmesini  sağlamaktadır. Laparoskopik  ameliyatlardan  sonra  hastanın  karnında  çok  ciddi  bir  iz kalmamakta  bu da  açık  ameliyatlara göre  kozmetik  bir  avantaj  sağlamaktadır.

İşlem  için  öncelikle  göbek  deliğinden  4-12 mm  çapındaki  endoskopla  karın  içerisine  girilir. Daha  sonra  karın içerisine  karbondioksit  gazı  verilerek  organların  daha  net  görülmesi  sağlanır. Ameliyatın  büyüklüğüne  bağlı olarak  5 mm’lik  2-3  delikten  daha  karına  girilerek  özel  aletlerle  işlem  tamamlanır.

Laparoskopi  hem  tanısal  (diagnostik)  hem de  tedavi  (operatif)  amaçla  yapılabilir. Tanı  amaçlı  (diagnostik) laparoskopi  yapılan  durumlar  şu  şekilde  sıralanabilir.

 • Akut  veya  kronik  pelvik  (kasık)  ağrısının  nedeninin  araştırılması
 • Dış  gebelik  tanısı
 • Endometriosis  varlığının  araştırılması
 • Tedaviye  yanıtsız  adet  sancısının  nedeninin  araştırılması
 • Açıklanamayan  infertilite  (kısırlık)  sebeplerinin  araştırılması

Operatif  olarak  ise  laparoskopi  en  sık  aşağıdaki  ameliyatların  yapılmasında  kullanılmaktadır.

 • Tüplerin  bağlanması
 • Yapışıklıkların  açılması  (adhezyolizis)
 • Yumurtalık  kistleri  tedavisi
 • Çikolata  kisti  (endometrioma)  tedavisi
 • Dermoid  kist  tedavisi
 • Dış  gebelik  tedavisi
 • Yumurtalık  alınması
 • Myom  alınması
 • Rahim  alınması
 • Sarkma  ameliyatları
 • Onkolojik  ameliyatlar

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan PEKER

www.drhakanpeker.com

Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  Uzmanı